Wat is mediation?

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil of conflict onder leiding van een onafhankelijke en onpartijdige mediator. Deze stimuleert en begeleidt bij het zoeken naar (nieuwe) manieren om met elkaar te kunnen communiceren en helpt in het creatief zoeken naar oplossingen.

Veelal wordt het verstoorde communicatieproces hersteld en komen daadwerkelijke belangen achter de standpunten boven. Mede hierdoor kan gezocht worden naar een oplossing die voor iedere betrokkene acceptabel is.

Mediation vindt plaats in een omgeving, waar iedereen zich veilig moet voelen om te kunnen zeggen wat hij of zij denkt. Het gesprek is vertrouwelijk. Dit houdt in dat alles gezegd kan worden en dat de inhoud van het gesprek in principe niet verder komt dan bij de mensen die het direct betreft.  Dit zijn ook een aantal van de basis principes van mediation. Wanneer hieraan kan worden voldaan ontstaat er ruimte om de eerder genoemde belangen bespreekbaar te maken. Vanuit daar kunnen betrokkenen in gesprek gaan over een passende oplossing voor de ontstane situatie.        

Zie ook www.mfn.nl voor verdere uitleg en informatie.